La impressió 3D

Impressió 3D, està basada en el principi d’afegir material capa per capa que permet la fabricació de formes complexes

Anuncis